Algemeen Leidinggeven

Leidinggeven in de schoonmaakbranche vergt veel van objectleiders en voorvrouwen/mannen. Het verloop onder schoonmaakpersoneel is helaas vaak groot en de leidinggevende krijgt te maken met een keur aan doelgroepen en culturen.

Aanpak
In deze training gaat de leidinggevende voornamelijk praktijkgericht aan de slag. Alle benodigde vaardigheden om goed en efficiënt leiding te kunnen geven worden behandeld. Verschillende soorten gesprekstechnieken zullen aan bod komen en we verwerken de eigen dagelijkse praktijk  zoveel mogelijk in de training. Speciale aandacht wordt ook gegeven aan verzuim.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
Coachingsvaardigheden
Interculturele communicatie
Algemene communicatievaardigheden (gesprekstechnieken)
Instructies geven
Planning en controle
Motiverende gespreksvoering
Voorkomen ziekteverzuim
Klachtafhandeling
Leiderschapsstijlen
Werken met doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt
Werving en selectie personeel
Ethisch en integer handelen

Examen
Het examen wordt afgenomen door het RAS-Examenbureau. Na het behalen van het examen  voldoen de medewerkers aan de door de RAS vastgestelde eindtermen en ontvangen zij het diploma voor de Basisopleiding Direct Leidinggeven plus de module Ziekteverzuim.

Overige informatie
Datum: Op aanvraag
Doelgroep: Objectleiders en voorvrouwen/mannen
Duur: 6 dagen (excl. examenmoment)
Waar: Zwolle – Op locatie
Prijs: € 1.150,00 p.p. Prijs InCompany: € 11.500,00  maximaal 12 deelnemers.