- Insources - https://www.insources.nl -

Coachen in het kader van inclusiviteit

Achtergrond
Schoonmaakbedrijven krijgen nu en/of in de nabije toekomst meer en meer te maken met werknemers uit de Participatiewet-doelgroep. Zien ze dit als een bedreiging, als een last of als een kans? Veel hangt af van een juiste voorbereiding hierop. We organiseren deze training voor objectleiders en rayonmanagers die leidinggeven aan deze doelgroep.
Vaktechnisch en algemeen leidinggevend zijn de deelnemers aan deze training vaak wel onderlegd. Voor het begeleiden van deze doelgroep zijn ‘soft skills’ onontbeerlijk. Er moet gekeken worden naar wat er goed gaat en niet altijd eerst wat er niet goed gaat. Wat kun je wel en niet van deze medewerker verwachten? Hoe stimuleer je i.p.v. te demotiveren en zet je iemand in zijn kracht?

Wat biedt Insources u?
Wij hebben deze training opgezet in samenwerking met verschillende bedrijven en organisaties waardoor deze naadloos aansluit bij de behoeften van de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Deze werkwijze creëert maatwerk en daarmee een toekomstbestendige en waardevolle training.

Hoofd leerdoel:
De deelnemer kan mensen uit de Participatiewet-doelgroep effectief begeleiden, helpen en aansturen.

Sub leerdoelen:
– Zorgen voor continuïteit op de werkvloer
– Efficiency verhogen
– Ziekteverzuim reduceren
– Weerstand ombuigen
– Effectief (werk)overleg voeren
– Productiviteit verhogen

Voorafgaand aan de training vindt een intake met de deelnemer plaats, waar individuele leervragen aan bod komen. Draagvlak binnen de organisatie is nodig, vooral ook van de managementlaag boven die van de deelnemers.

Inhoud

Dagdeel 1 en 2: Begeleiden en leidinggeven
Hoe geef ik actief leiding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Dagdeel 3 en 4:  Het herkennen van en het omgaan met psychische beperkingen
Hoe zie ik of de medewerker een psychische beperking heeft en hoe ga ik ermee om?

Doelgroep: Objectleiders en rayonmanagers
Duur: 4 dagdelen
Waar: Zwolle/ incompany
Prijs: € 495,00 p.p.
Prijs incompany: € 3.495,00

(Maximaal 10 deelnemers per groep)